Činnost společnosti

Činnost společnosti je zaměřena na přípravu, realizaci, kontrolu, supervizi a specializované inženýrství v rámci hornické činnosti a činnosti prováděnou hornickým způsobem, přičemž většina zakázek byla realizována v oblasti zajišťování starých důlních děl v Moravskoslezském a kraji, méně pak v Olomouckém kraji a kraji Vysočina. Celkem tak bylo zajištěno 125 starých důlních děl, přičemž u části z nich byla řešena problematika výskytu metanu. Dále o přípravu, realizaci, kontrolu a supervizi činností spojených se zajišťováním bezpečností v souvislosti s výskytem nebezpečných par a plynů, např. „Monitoring zajištěných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů“ v ostravsko-karvinském revíru. K významným činnostem společnosti patří také projektování, provádění, vyhodnocování a supervize geologických prací.


Činnost firmy dle definice v ISO

 • Příprava, realizace, kontrola a supervize hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 • Projektování, provádění, vyhodnocování a supervize geologických prací
 • Příprava, realizace, kontrola a supervize činností spojených se zajišťováním bezpečnosti v souvislosti s výskytem nebezpečných plynů a par. •    
   
  Odplyňovací komín starého důlního díla
  Terezie na lokalitě Michálkovice
    Zajištění štoly na Bukovské. Štěpánov nad Svratkou   Zajištění štoly Břidličná 3. Břidličná v Jeseníkách  

  Zástupci firmy

  předseda představenstva:
  Ing. Roman Vlášek


  e-mail: aftermining@aftermining.cz